Home Tags สัมมนา

Tag: สัมมนา

สัมมนาเรื่อง “โครงการพลิกวิกฤต COVID-19 สู่โอกาสธุรกิจกับประเทศเมียนมา”

0
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา หัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้มตลาดเมียนมา...จากเหตุการณ์ COVID-19" วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30-17.30 น. ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี

EDITOR PICKS