Home Tags ชายแดน

Tag: ชายแดน

หลังพ้นโควิด-19 ต้องปรับเพื่ออนาคตค้าชายแดนไทย

0
สองวันก่อนได้รับข้อความจากอาจารย์ท่านหนึ่งในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บอกว่า “แล้วการค้าชายแดนไทย-เมียนมาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หลัง COVID-19 คะ อยากให้เขียนเชื่อมการค้ากับไทยด้วย เผื่อผู้มีอำนาจได้อ่าน อาจจะได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์” จริง ๆ แล้วตั้งแต่ผมเขียนบทความมา ผมจะไม่ค่อยกล้าที่จะแตะต้องสถานการณ์ในประเทศมากนัก เหตุผลเพราะคนไทยเรามีความคิดของตนเองค่อนข้างสูง คนเก่งก็เยอะมาก ผมเป็นเพียงคนตัวเล็กๆคนหนึ่งในสังคมไทย จึงไม่ค่อยกล้าหาญชาญชัยแสดงตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญใดๆครับ อีกอย่างหนึ่ง การวิจารณ์ในบทความต่างๆ ก็มีคนเก่งหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยอะมากแล้วครับ ผมเลยพยายามเขียนเรื่องเมียนมาเป็นหลัก เพื่อวัตถุประสงค์ให้คนไทยเราได้รู้จักประเทศเมียนมามากขึ้นครับ

EDITOR PICKS