Home Tags ชายแดนเมียนมาจีน

Tag: ชายแดนเมียนมาจีน

การค้าชายแดน เมียนมา-จีน

0
โดย กริช อึ๊งวิฑูรสถิตย์ มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งส่งไลน์เข้ามาทักผม ท่านบอกว่ามีผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งต้องการอยากทราบถึงการค้าชายแดนระหว่างประเทศเมียนมา-ประเทศจีนที่ด่านเมืองมู่เจ-เมืองยุ่ยหลี่ผมเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากน่าจะเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้รับรู้บ้าง อย่างน้อยให้เป็นข้อเปรียบเทียบกับชายแดนไทย-เมียนมา เพราะด่านนี้เป็นด่านสำคัญที่เป็นคู่แข่งกับด่านประเทศเมียนมา-ประเทศไทย ผมจึงขออนุญาตท่านนำมาเขียนในคอลัมน์นี้ ท่านก็อนุญาตครับ อันที่จริงด่านชายแดนระหว่างประเทศเมียนมากับประเทศจีนนั้น เท่าที่ผมทราบมีมากถึง 13 ด่านด้วยกัน...

EDITOR PICKS