Home Event สัมมนาเรื่อง “โครงการพลิกวิกฤต COVID-19 สู่โอกาสธุรกิจกับประเทศเมียนมา”

สัมมนาเรื่อง “โครงการพลิกวิกฤต COVID-19 สู่โอกาสธุรกิจกับประเทศเมียนมา”

635
0
  • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา หัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้มตลาดเมียนมา…จากเหตุการณ์ COVID-19” วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30-17.30 น. ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี

HIGHLIGHT

สามารถแจ้งชื่อตอบรับเข้าร่วมงานกลับมาได้ที่ฝ่ายเลขาฯ

ทางอีเมล sirikanw@fti.or.th  หรือโทรศัพท์ 02-345-1131 เพื่อรับทราบและสำรองที่นั่งต่อไป