Home News เมียนมาประกาศเปิด 21 ประเภทธุรกิจที่สำคัญให้กลับมาดำเนินกิจการได้ตามปกติ

เมียนมาประกาศเปิด 21 ประเภทธุรกิจที่สำคัญให้กลับมาดำเนินกิจการได้ตามปกติ

511
0

กระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมือง และประชากรเมียนมา (Ministry of Labor, Immigration and Population) ได้ประกาศประเภทกิจการหรือธุรกิจ 21 สาขาที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดให้บริการแก่สาธารณชนให้สามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีธุรกิจอะไรที่เปิดดำเนินการได้แล้วบ้าง รีบมาดูกันเลยค่ะ