Home Event สัมมนา“เปิดประตูเมียนมา: อสังหาริมทรัพย์ในย่างกุ้ง กับโอกาสของผู้ประกอบการไทย”

สัมมนา“เปิดประตูเมียนมา: อสังหาริมทรัพย์ในย่างกุ้ง กับโอกาสของผู้ประกอบการไทย”

755
0

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม SCG 802 ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในย่างกุ้ง รวมทั้งวิเคราะห์โอกาสของผู้ประกอบการไทยในการเปิดตลาดด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเมียนมา