วัตถุประสงค์ของสภาธุรกิจไทย-เมียนมา

บทความ

(1) ส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมารวมทั้งประเทศอื่นที่ กกร. มอบหมาย

(2) ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การบริการ การอุตสาหกรรม และการลงทุน

(3) ส่งเสริมความร่วมมือสู่ประเทศที่สามและประเทศใกล้เคียง หรือเปิดประตูสู่ประเทศที่สาม

(4) ส่งเสริมการขยายความร่วมมือของนักธุรกิจของทั้งสองประเทศเพื่อพัฒนาด้านธุรกิจและ เศรษฐกิจ  และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(5) ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจที่สนใจติดต่อระหว่าง 2 ประเทศ

(6) เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ระหว่างสมาชิกกับหน่วยงานของรัฐและบุคคลทั่วไป

(7) ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *